• 16:39
 • |
 • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
رئیس دانشکده
سرپرست جدید دانشکده محیط‌زیست منصوب شد

در حکمی از سوی عیسی کلانتری معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، اسکندر امیدی نیا به سمت سرپرست دانشکده محیط زیست منصوب شد.
لازم به توضیح است که ایشان معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست نیز می باشند.