• 16:41
 • |
 • سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
نرم نرمک میرسد اینک بهار خوش به حال روزگار معارفه دکتر بزرگ حداد توسط دکتر مدنی کتابخانه ​رئیس دانشکده محیط زیست با نماینده ولی فقیه استان البرز و امام جمعه کرج دیدار کرد جشن فارغ التحصیلی خلق ایده نوآورانه و ساخت پایه های هوشمند سلول های خورشیدی در دانشکده محیط زیست حضور دکتر کاوه مدنی در دانشکده محیط زیست فارغ التحصیلی دانشجویان سرپرست جدید دانشکده محیط زیست منصوب شد آزمایشگاه

پیوند های سریع