• 09:40
  • |
  • یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهتاریخ شروع کلاس های دانشکده محیط زیست

تاریخ شروع کلاس های دانشکده محیط زیست اعلام شد.

ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشجویان گرامی، به اطلاع می رساند بر اساس تصمیم امور آموزش دانشکده محیط زیست آغاز کلاس ها از روز دوشنبه سوم مهرماه خواهد بود.

دانشکده محیط زیست