• 09:28
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهمدارک لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان دوره های کاردانی

امور آموزش دانشکده محیط زیست ضمن عرض تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان دوره های کاردانی مدارک لازم برای ثبت نام را اعلام کرد.

دانشکده محیط زیست

مدارک لازم جهت ثبت‌نام پذیرفته شدگان دوره های کاردانی :
1-
شش قطعه عکس پرسنلی 4×3 همانندو تمام رخ (تهیه شده در سال جاری)با پس زمینه سفید.
2- یک برگ تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
3- یک برگ تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.
4- اصل و تصویر گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه (گواهینامه پیش دانشگاهی قابل قبول نیست) یا اصل فرم تأییدیه معدل (کاربرگ شماره 102)جهت فارغ‌التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است که میبایست ممهور به مهرو امضاءاداره آموزش و پرورش منطقه و رئیس دبیرستان یا هنرستان باشد.
5- رسید پستی درخواست تاییدیه تحصیلی (دفاتر پیشخوان دولت)
6- ارائه گواهی معدل دار جهت افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آن ها فاقد معدل میباشد الزامی است.
7- گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسؤل یا اصل کاربرگ استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفتر چه راهنمای پذیرش دوره مذکور(کاربرگ شماره 101) تصویرآخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری واصل ان جهت تایید تصویر،حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار برای شاغلین نیروهای مسلح از یگان مربوط برای  پذیرفته‌شدگان متقاضی استفاده از سهمیه  شاغلین.
8-  اصل و تصویر پایان خدمت یا معافیت یا مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند 3-2 مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحات 3 و 4 دفترچه راهنمای پذیرش مذکور مشخص نماید (برای برادران)
9- واریز مبلغ پنج میلیون ریال (پانصد هزار تومان) علی الحساب به شماره حساب 2170619003006 به نام دانشکده محیط زیست نزد بانک ملی ایران شعبه استاندارد و ارائه رسید آن.