• 22:04
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهنشریات علمی و تخصصی دانشکده محیط زیست منتشر شدند

نشریات علمی و تخصصی دانشکده محیط زیست منتشر شدند

مدیر امور پژوهش دانشکده محیط زیست از چاپ فصلنامه های علمی و تخصصی این دانشکده خبر داد

دکتر مجید حمامی

.

به گزارش روابط عمومی، دکتر حمامی مدیر داخلی و اجرایی فصلنامه های مدیریت محیط زیست و علوم و مهندسی محیط زیست با اعلام این خبر گفت: سومین شماره از فصلنامه مدیریت محیط زیست به صاحب امتیازی دانشکده محیط زیست و مدیر مسئولی  دکتر اصغر محمدی فاضل و سردبیری دکتر نعمت اله خراسانی و همچنین هفتمین شماره  از فصلنامه علوم و مهندسی محیط زیست به صاحب امتیازی دانشکده محیط زیست و مدیر مسئولی دکتر اصغر محمدی فاضل و سردبیری دکتر افشین دانه کار به چاپ رسید.

وی افزود: مجلات دانشکده محیط زیست کاملاً علمی و تخصصی بوده و در آن مقالات علمی-پژوهشی در موضوعات و محورهای مختلف محیط زیست چاپ می شود.

.

 وی با اشاره به اخذ مجوزهای رسمی برای هر یک از نشریات مذکور اضافه نمود: صدور پروانه انتشار هر یک از فصلنامه های این دانشکده با روش علمی-پژوهشی طی شماره های ثبت 12510/92 و 24842/93 از سوی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ابلاغ  شده است. 

مدیر امور پژوهش دانشکده همچنین با بیان آماری از مقالات چاپ شده در این نشریات افزود: خوشبختانه تاکنون 68 مقاله تخصصی از میان دهها مقاله رسیده به پرتال این نشریات، پس از طی مراحل داوریهای علمی، به چاپ رسیده اند که تمامی آنها از سطح بالای علمی-پژوهشی برخوردار می باشند،  به گونه ای که با مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی ISI  قابل رقابت هستند.

.

حمامی ضمن تشکر از تمامی پژوهشگران و نویسندگان مقالات ارسالی به نشریات این دانشکده گفت: امیدواریم پژوهشگران و اعضای هیات علمی و دانشجویان با ارسال مقالات علمی و پژوهشی ما را در جهت غنای هر چه بیشتر این نشریات یاری فرمایند.

.

گفتنی است علاقه مندان برای دریافت نشریات چاپ شده دانشکده محیط زیست، می توانند به خانم سلیمانخانی در امور انتشارات دانشکده مراجعه نمایند. ضمن اینکه در سایت دانشکده در بخش مربوط به پرتال فصلنامه تمامی مقالات و شماره های مجلات بصورت PDF برای عموم قابل دانلود می باشد.

برای ارسال مقاله نیز نویسندگان مقالات می توانند به همان پرتال فصلنامه مراجعه نمایند و طبق راهنمای نگارش مقاله نسبت به تنظیم و ارسال مقالات خود اقدام کنند.

AWT IMAGE

AWT IMAGE