• 22:02
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهشهریه دوره های نوبت دوم(شبانه) دانشکده محیط زیست

شهریه دوره های نوبت دوم(شبانه) دانشکده محیط زیست

جهت آگاهی دانشجویان گرامی حداکثر شهریه دوره های نوبت دوم ( شبانه) دانشکده محیط زیست در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال 94 را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید.

 گفتنی است این شهریه در سال تحصیلی جدید در صورت تائید هیات رئیسه دانشکده حداکثر تا 20 درصد افزایش خواهد داشت.

AWT IMAGE

AWT IMAGE