• 21:51
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهمدارک‌ لازم جهت ثبت‌نام‌ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

اطلاعیه ثبت‌نام‌ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

 دانشکده محیط زیست

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال تحصیلی 96-۹۵، دانشکده محیط زیست توجه پذیرفته شدگان محترم را به نکات زیر جلب می نماید: 

زمان ثبت نام : روزهای 15-16 و 17 شهریورماه از ساعت 9 صبح تا 14 عصر

مدارک‌ لازم جهت ثبت‌نام‌ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد سال 1395

1- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم یا وزارت بهداشت و یا شورای انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده و یک برگ کپی آن به انضمام ریزنمرات مقطع کارشناسی.

*توجه: پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ دارای مدرک تحصیلی معادل می‌باشند لازم است واجد شرایط مفاد «آیین‌نامه دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای مقاطع بالاتر» مصوب جلسه 845 مورخ 15/4/92 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ که طی بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گردیده باشند)

تبصره 1: پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی (لیسانس‌) نمی‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل ‌اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) را ارائه‌ نمایند. (این فرم از دانشگاههای محل قبولی نیز قابل دریافت است) پیوست 1

تبصره 2: پذیرفته‌شدگانی که در زمان اعلام نتایج اولیه و تکمیل فرم انتخاب رشته دانشجوی سال آخر بوده‌اند و حداکثر تا تاریخ95/6/31 فارغ‌التحصیل می‌شوند، دانشجوی سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 39 دفترچه(شماره 1) این آزمون که میانگین کل واحدهای گذرانده آنان تا تاریخ 94/11/30 توسط موسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی دوره کارشناسی در فرم مذکور درج و پس از تایید مسوول ذیربط آن را در زمان ثبت‌نام به محل قبولی ارائه نمایند.

2- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آیین‌نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77897/21 مورخ 93/5/5 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.( فرم تاییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول صفحه 272 دفترچه(شماره 1)

3- اصل شناسنامه + دوسری کپی از تمام صفحات آن

4- اصل کارت ملی + دو سری کپی پشت و رو

5- شش قطعه عکس رنگی ۴×۳ جدید پرسنلی با زمینه سفید

6- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1395 مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).

7- حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

8- تکمیل فرم شماره 16 (آموزش رایگان)مخصوص دانشجویان روزانه(دریافت از فرایند ثبت نام )

9- تکمیل فرم شماره 35(مشخصات فردی) دریافت از فرایند ثبت نام

10- تکمیل فرم شماره 36 (اعلام مدارک) دریافت از فرایند ثبت نام

11- معرفی نامه رسمی از سازمان آموزش و پرورش محل خدمت جهت استفاده کنندگان امتیاز دبیری

12- پذیرفته شدگان شبانه(نوبت دوم) موظفند طی فیشی به مبلغ 10/000/000 ریال بابت شهریه علی الحساب به شماره حساب  2170619003006 نزد بانک ملی شعبه استاندارد کرج کد 2647 به نام دانشکده محیط زیست واریز و در زمان ثبت نام ارائه نمایند.

*(در صورت عدم ارائه فیش های واریزی از ثبت نام پذیرفته شدگان (شبانه) جلوگیری به عمل خواهد آمد

**کپی های ارائه شده همگی باید کاملاً خوانا، واضح و غیر مخدوش باشد.**

                                                                                                                                 آموزش دانشکده محیط زیست