• 21:50
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهبازدید معاون محترم سازمان حفاظت محیط زیست از دوره های محیط بانی

سیدمحمد مجابی معاون حقوقی و توسعه امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست طی بازدیدی در روز یکشنبه 27 تیرماه 1395 از آموزش محیط بانان سازمان که توسط دانشکده محیط زیست برگزار می شود، بازدید به عمل آورد. این بازدید در محل پارک ملی خجیر صورت گرفت.

مجابی را در این بازدید، مهاجر طهرانی رییس مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه، کیومرث کلانتری مدیرکل دفتر آموزش، طالبی معاون توسعه دانشکده محیط زیست، طلائیان معاون آموزش و پژوهش دانشکده محیط زیست، مجید فدایی مدیرکل روابط عمومی و فلاحی معاون یگان حفاظت محیط زیست همراهی می کردند.

در ذیل گزارش تصویری این بازدید را ملاحظه فرمایید.