• 09:29
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهمهلت درخواست نقل و انتقال دانشجویان اعلام شد

مهلت درخواست نقل و انتقال دانشجویان اعلام شد

دانشگاه جامع علمی - کاربردی زمان درخواست نقل و انتقال دانشجویان در نیمسال اول 96-95 را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، به استناد نامه شماره 10346/95/م مورخ 95/3/3 در خصوص "درخواست نقل و انتقال دانشجویان در نیمسال اول 96-95 " به اطلاع می رساند؛ زمان درج درخواست توسط دانشجویان متقاضی و واجد شرایط، از 95/3/1 لغایت 95/3/15 در سامانه نقل و انتقالات به آدرس"Ent.uast.ac.ir" است.

لذا ضروری است دانشجویان گرامی در این بازه زمانی نسبت به درخواست خود اقدام نمایند.