• 22:03
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهنشست مشارکت مردمی در حل مسئله بحران آب برگزار شد

نشست مشارکت مردمی در حل مسئله بحران آب برگزار شد

نشست مشارکت مردمی در حل مسئله آب با حضور جمعی از دانشجویان و کارشناسان دانشکده محیط زیست برگزار شد. 

به گزارش امور دانشجویی و فرهنگی، در ادامه سلسله نشست های علمی و فرهنگی دانشکده محیط زیست با توجه به حساسیت موضوع آب، این نشست برنامه ریزی شد که دکتر بهزاد سعیدپور عضو هیات علمی دانشکده و از محققین و پژوهشگران این حوزه به عنوان سخنران حضور یافت.

دکتر بهزاد سعیدپور

دکترسعید پور با اشاره به اهمیت آب به عنوان یک مبحث استراتژیک گفت: بحران آب یک مشکلی جدی در ایران است که نیاز به مدیریتی صحیح دارد. ازآنجاییکه ایران از لحاظ اقلیمی جزو کشورهای خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود، بدیهی است که با چالش مهم کمبود آب مواجه شود. 
وی با بیان اینکه مسئله آب تنها مربوط به دولت نیست افزود: مدیریت آب را باید به گفتمان اجتماعی تبدیل کنیم، زیرا بدون مشارکت مردم امکان حل مسئله آب وجود ندارد.
ایشان بیان داشتند: اصلاح وضعیت فعلی مدیریت منابع آب کشاورزی با تاکید و تکیه بر مشارکت مردم و کشاورزان روستایی از مرحله استحصال تا مصرف آب در مزرعه یکی از راه های مدیریت بحران آب است و نمی توان تنها به صرف دستورالعمل و بخشنامه های بالادستی به حل آن امیدوار بود.

دکتر بهزاد سعیدپور

این استاد دانشگاه گفت: اعطای تسهیلات با سود کم به کشاورزان جهت به خدمت گرفتن سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی به منظور هدر رفت کمتر آب نیز در این امر بسیار راه گشاست.

وی افزود: ایجاد انگیزه های تشویقی در بین کشاورزانی که براساس الگوهای مصرف بهینه جزء مصرف کنندگان متعادل و کم مصرف آب در بخش کشاورزی شناخته می شوند هم راهکاری است که باید جدی تر دنبال شود. استفاده از آب شیرین کن هایی با استانداردهای زیست محیطی نیز می تواند بخشی از هدررفت آب را به کانال بهره وری مناسب برگرداند.

سعیدپور اظهار داشت: واقعیت این است که بیش از 90 درصد آب مصرفی ما در بخش کشاورزی است، به همین علت باید یک نقشه آمایش سرزمینی جهت کشاورزی در کل ایران تهیه و کشت محصولات با توجه به اقلیم منطقه ای صورت پذیرد.

وی گفت: مصرف آب بایستی مورد مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق قرار گیرد و اگر تا به حال هم بی مهابا مصرف می‌شد از این به بعد دیگر نمی‌توانیم با همان الگوهای سابق مصرف در این مقوله برخورد کنیم.

در انتهای این نشست، دکتر سعید پور با پاسخ به سئوالات حاضرین به صحبت خود پایان داد.