• 22:04
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهنشست تنویر افکار نسبت به فرقه های نوظهور

نشست تنویر افکار نسبت به فرقه های نوظهور

نشست تنویر افکار نسبت به فرقه های نوظهور در دانشکده محیط زیست برگزار شد.
به گزارش امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده محیط زیست، استاد حسین مومنی مدرس این نشست ضمن بیان اهمیت و جایگاه هویت شناسی گفت: وقتی صحبت از تهاجم فرهنگی می شود و به نفوذ می رسیم یکی از مهمترین دلایل آن تهی کردن درون جوانان معتقد از ایمان و اعتقاد است.
وی افزود:  ذات انسان وقتی در معرض تنش و تحریک قرار می گیرد به صورت طبیعی به اهرم های بیرونی واکنش نشان می دهد. این اهرم ها می توانند در دراز مدت کارکرد ذهنی و روحی فرد مورد هدف را دستخوش تحول کنند.
 

دانشکده محیط زیست

این مدرس دانشگاه افزود: در اینکه جوانان ما به دلیل توانمندی هایشان در معرض تهدیدات قرار دارند تردیدی نیست. این اتفاق در مورد کشور هم رخ می دهد یعنی دشمن بیرونی تلاش می کند با اعتقاد زدایی راه را برای سیطره خود هموار کند.
وی افزود: آنها روی نقاط ضعف کار می کنند و با بررسی تمام روزنه ها، تمایلات، علایق و جاذبه هایی که دنیای بیرون برای یک جوان دارد به شکلی برنامه ریزی می کنند که بتوانند با سست کردن اعتقادات درونی جوان ها آنها را به هر راهی که می خواهند بکشانند.
 

دانشکده محیط زیست


وی با اشاره به ظرافت های زیست مدرن و پیچیدگی های آن بیان داشت: هوشیاری و پایبندی به اعتقادات امری است که می تواند هر دسیسه ای را با شکست روبرو کند. قطعاً دانشگاهیان و دانش پژوهان راه مبارزه با این ترفندها را می دانند و این قبیل وسوسه ها با لطف خدا به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. 
در پایان این نشست دانشجویان و کارکنان شرکت کننده در مراسم پرسش های خود را مطرح کردند.
این نشست توسط امور دانشجویی و فرهنگی دانشکده و با همکاری تشکل های دانشجویی برنامه ریزی و اجرا شد. 

دانشکده محیط زیست