• 09:31
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهاطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان عدم حد نصابی بهمن 94

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان عدم حد نصابی بهمن 94

به اطلاع می ­رساند؛ پیرو مکاتبات صورت پذیرفته موافقت شروع کلاس های پذیرفته شدگان عدم حد نصابی بهمن94 در نیمسال جاری اخذ شده است. دانشکده محیط زیست

لذا ضروری است آن­ دسته از پذیرفته شدگانی که کلاس­ های آموزشی آنها به حد نصاب نرسیده است و متقاضی تغییر رشته و یا انتقال توأم با تغییر رشته در همان زیر گروه یا گروه آموزشی  در همان مرکز یا مراکز مجری دیگری که ظرفیت آنان خالی بوده و در سامانه تغییر رشته موجود است، می ­توانند درخواست خود را از تاریخ 95/02/06 لغایت 95/02/09 در سامانه مذکور به آدرس http://paziresh.uast.ac.ir ثبت نمایند.

بدیهی است با عنایت به اعلام نتایج در هفته آتی و محدودیت زمانی موجود، امکان تغییر یا ویرایش پس از ثبت نهایی و تمدید زمان مذکور میسر نبوده لذا ضروری است دقت لازم در این‌ خصوص به عمل آید.

ضمنا تغییر رشته و یا انتقال توأم با تغییر رشته پذیرفته ­شدگان شاغل عام(کد 199) به رشته­ های مربوط به شاغلین خاص امکان­ پذیرنیست.