• 09:28
  • |
  • شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهانجمن علمی دانشکده 3 دوره آموزشی برگزار می کند

انجمن علمی دانشکده 3 دوره آموزشی برگزار می کند

انجمن علمی دانشکده محیط زیست با همکاری امور دوره های آموزش کوتاه مدت، اقدام به برگزاری سه دوره آموزشی می نماید.

به گزارش روابط عمومی اطلاعات این دوره های آموزشی به این شرح است: 

١.دوره آموزشی طراحی تصفیه خانه فاضلاب
مدرس: آقای دکتر امینی
مدت دوره : ١۶ ساعتAWT IMAGE
زمان برگزاری: ٩و١٠ اردیبهشت
شهریه: ١٠٠/٠٠٠ تومان

٢.دوره آموزشی مدیریت و ارزیابی ریسک
مدرس: آقای مهندس طوری
مدت دوره: ١۶ ساعت
زمان برگزاری: ١۶و١٧ اردیبهشت
شهریه: ١٠٠/٠٠٠ تومان

٣. دوره آموزشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(HSE) مقدماتی
مدرس: آقای مهندس طوری
مدت دوره: ١۶ ساعت
زمان برگزاری: ١و٢ خرداد
شهریه: ١٠٠/٠٠٠ تومان

لازم به ذکر است محل برگزاری دوره ها دانشکده محیط زیست است.

گواهی نامه پایان دوره معتبر از سوی دانشکده برای شرکت کنندگان صادر می شود/ ناهار و پذیرایی از شرکت کنندگان به عهده دانشکده است.

دانشجویان علاقه مند جهت ثبت نام در دوره های مذکور حداکثر تا یکشنبه ١٣٩۵/٠٢/٠۵ به آقای صالحی (طبقه سوم_ امور مالی) مراجعه کرده و شهریه را از طریق دستگاه کارت خوان پرداخت کرده و ثبت نام نهایی خود را انجام دهند.(به علت محدودیت زمان تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نیست).