• 18:17
  • |
  • پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهقبولی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده در مقطع دکترا
قبولی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده در مقطع دکترا
به گزارش روابط عمومی، شاهرخ رهبری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی- گرایش HSE در رشته دکتری عمران - محیط زیست روزانه دانشگاه شیراز پذیرفته شد.

AWT IMAGE

گفتنی است رهبری در اولین جشنواره پژوهش دانشگاه که سال گذشته برگزار شد به عنوان یکی از برگزیدگان برنده لوح تقدیر و تندیس شد.
این موفقیت را به شاهرخ رهبری دانشجوی ساعی و پرتلاش و همچنین خانواده محترم ایشان صمیمانه تبریک می گوییم.