• 18:20
  • |
  • پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار دانشکدهدفاع موفق اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزشکده از پایان نامه اش
دفاع موفق اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزشکده از پایان نامه اش
جواد توکلی دانشجوی رشته مهندسی شیمی HSE صبح امروز به عنوان اولین فارغ التحصیل آموزشکده محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد از پایان نامه خود دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی آموزشکده محیط زیست، موضوع پایان نامه این دانشجو « جذب زیستی کروم و کادمیوم و فنانترن از محلول آبی با استفاده از قارچ گانودرما لوسیدوم» بود.
AWT IMAGE
در این جلسه دفاع که جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی حضور داشتند دکتر محمد طلائیان عضو هیات علمی آموزشکده و دکتر بهنام راسخ عضو هیات علمی پژوهشگاه نفت مسئولیت داوری را عهده دار بودند.
دکتر حمید سرخیل عضو هیات علمی آموزشکده محیط زیست و دکتر فاطمه یزدیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران اساتید راهنمای این پایان نامه دانشجویی بودند، همچنین دکتر بهزاد سعیدپور مشاور این پایان نامه بود.
آموزشکده محیط زیست در سال 1392 در 5 رشته کارشناسی ارشد از طریق کنکور کارشناسی سراسری دانشجو پذیرفت. 
AWT IMAGE
جواد توکلی اولین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد آموزشکده محیط زیست است که موفق به دفاع از پایان نامه خود می شود.