• 21:52
  • |
  • پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • mail
  • |
  • map
  • |
  • map
english
paya
اخبار آموزشجلسه بحث
جلسه بحث دانشجویان مهندسی منابع طبیعی برگزار می شود.
بنا بر گزارش امور آموزش دانشگاه محیط زیست، جلسه بحث دانشجویان مهندسی منابع طبیعی ( دکتر طلائیان) روز دوشنبه  و سه شنبه برگزار می شود.
حضور دانشجویان گرامی در این جلسه که از ساعت 8 الی 16 روزهای دوشنبه 10 و سه شنبه 11 شهریور در کلاس شماره 1 برگزار خواهد شد الزامی است.