دانشکده محیط زیست
دکتر حمید سرخیل - کارنامه علمی مختصر
اطلاعات فردی
پست الکترونیک sarkheil_hyahoo.co.uk
نشانى پایگاه اینترنتى http://www.coe.ac.ir
نشانی توئیتر @SarkheilHamid
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/hamid-sarkheil
نشانی گوگل پلاس Hamid Sarkheil
نشانی تلگرام @hsarkheil
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Hamid_Sarkheil
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FDVAbnoAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
نشانی پروفایل اسکوپوس hamid sarkheil
نشانی ارکید -
نام کامل دکتر حمید سرخیل
محل تولد https://scholar.google.com/citations?hl=en&use
تاریخ تولد https://scholar.google.com/citations?hl=en&use
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت اعضاء هیات علمی
درجه علمی
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +982632807445
دورنگار +982632801422
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
توضیحات
برگشت به صفحه کارنامه علمی