• 22:18
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - غلامرضا موسی پناه ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا موسی پناه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده

دروس تدريس شده كوتاه مدت و كارگاهي

 • استفاده ظرفيتي از منابع آبي....... مسؤليت ترويجي
 • بيولوژي پرورش ماهي هاي گرم آبي و سرد آيي
 • فرصت هاي توليدات آبي براي بقاء انسان
 • اهميت آب براي بقاء يا  براي آنها كه مانده اند؟
 • بار محيطي، استراتژي حفاظت محيط زيست، نگرس ترويجي
 • مفاهيم فيزيولوژي حيواني  و بي مهرگان
 • كلاس هاي آموزشي پلانكتون هاي خليج فارس
 • كلاس هاي آموزشي منابع حيواني فارس
 •  گياهان داروئي از منابع دريائي
Workshops contributed

SHORT COURSES AND WORKSHOPS CONDUCTED

–  Efficient Utilization of Aquatic Ecosystem, an Extension Responsibility, Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Warm-water / Cold-water Aquaculture Biology Workshop, Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Aqua Farming Opportunities for Human Survival, Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Water for Survivors or to Survive, Aquatic Biological Resources , Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Environmental Loads, efficient Utilization Strategy, an Extension View, Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Invertebrates and Animal Physiological Concepts, Corvallis, Oregon, U.S.A.
–  Persian Gulf Plankton Workshop, Shahiid Chamran University, Ahwaz, Iran
–  Persian Gulf Biota Workshop, Shahiid Chamran University, Ahwaz, Iran
 
:: ::