• 21:51
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - غلامرضا موسی پناه ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا موسی پناه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده

دروس تدريس شده در دانشگاه ها و مراكز علمي

علوم طبيعي:
زیست فناوری آبزیان ، آلودگیهای دریا، اکولوژی پلانکتون، اکولوژی ماهیان شیلاتی،   بیولوژی آبزیان ، بيو لوژي آبها، اكولوژي آبها، علوم محيط زيست دريائي، ، محيط  زيست و انسان ، علوم و شاخص هاي زيست محيطي، محيط زيست و منابع طبيعي، زيست شناسي بي مهرگان، فيزيو لوژي جانوري، گياه شناسي و گياهان داروئي دريائي، مديريت توليد و پرورش آبزيان گرم آبي و سرد آب، بيولوژي و اكولوژي عمومي، جانور شناسي..
 
علوم انساني:
اكولوژي انساني و مسائل جمعيتي، سيستم فكري هوشيارانه انسان، فيزيولوژي انساني، تغذيه انساني و سلامت زيستن، آناتومي انساني و بهداشت زيستي، بيولوژي زيستي، علم و حكنت تفكر در انسان، بيولوژي تغذيه اي.
 
Course taught

COURSES TAUGHT AT COLLEGES, UNVERSITIES & SCIENTIFIC CENTERS

            Natural Sciences Related Courses:
            Marine Biotechnology, Fisheries Biology Ecology, Plankton Ecology, Aquatic Animal Biology, General
            Ecology, Zoology, Aquatic Biology, Aquatic Ecology, Marine Biology, Marine Ecology, Marine
            Sciences, Invertebrate Zoology, Animal Physiology, Environmental Biology, Natural Resources,
            Environmental Sciences, Botany and Herbal Science, Fresh water & Marine Aquaculture.
            Human Sciences Related Courses:
            Human Ecology & Population Problems, Biological Intelligent System Thinking, Human Physiology,
            Human Nutrition & Health, Human Biology, Human Anatomy & Health, Science & Self, Nutritional
            Biology and Health, General Biology.
 
:: ::