• 22:03
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - غلامرضا موسی پناه ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا موسی پناه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
 • مشاور مديريت توليد و پرورش ماهي بس خط دار (stripped bass)(1377-1376)
          مركز پرورش ماهي بس و مارماهي وايت سايد فلوريدا، سيت آگستين، فلوريدا، امريكا
 
 • مديريت آموزشي اجرائي توليد صدفدداران خوراكي (clam) (1377)
          انستيتو اقيانوسي ها ربر برنچ، فورت پيرس، فلوريدا، امريكا
 
 • آسيستان تحقيقاتي - آموزشي بيماري هاي ماهي هاي پرورشي(fish diseases) (1370)
          دپارتمان ماهي و حيات وحش امريكا، اورِگان، امريكا
 
 • آسيستان آموزشي توليد و پرورش ماهي هاي آكواريمي(ornamental fish)(1370)
          خانه ماهي هاي آكواريمي، كوروالاس، امريكا
 
Professional skills
 • Striped Bass Hatchery Operations and Management (19989-99)
Whiteside Striped Bass Hatchery.  Saint Agustin, Florida, U.S.A.
 
 • Bivalve Hatchery Operations and Management (1999)
Aquaculture Division
Harbor Branch Oceanographic Institution, Inc.  Fort Pierce, Florida, U.S.A.
 
 • Fish Diseases Research Assistant (1992)
The State of Oregon Fish and Wildlife, Oregon, U.S.A.
 • Identification /Treatment of Bacterial Diseases of Cultured Salmon and Trout in State Hatcheries.
 
 • Ornamental Fish Biology Graduate Practical Trainee (1992)
Animal House Ornamental Fish , Corvallis, Oregon , U.S.A.
 • Assisted in Setting Up an outdoor Recirculation System for Ornamental (Gold & Koi) Fish.
 • Maintenance of Salt & Fresh Water Aquarium Fish
 • Maintenance and Artificial Production( Induce  Breeding) of koi Fish
 • Design of a Solar green house for Production of Koi Fish and other Fresh- Water Fish.
 • Develop the Breeding Technique for the Clown fishes(Anemone fishes), Amphiprion clarkia, and giant Clam(Tridacna lamellose)
:: ::