• 22:29
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - غلامرضا موسی پناه ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا موسی پناه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
 • فوق دكترا (1379-1377).
مديريت توليد مواد غذائي زنده مورد استفاده درپرورش آبزيان و شيلات از منابع محيط زيست دريائي
 مركز علمي- تحقيقاتي موت مارين (Mote Marine Lab) و دپارتمان توسعه منابع شيلاتي
     ساراسوتا ،  فلوريدا ،  امريكا
               پروژه تحقيقاتي:  مديريت توليد مواد غذائي زنده در محيط آبي مورد استفاده در پرورش آبزيان- شيلات
 
 • دكترا (1374).
توليد و پرورش آبزيان دريائي و شيلات (كاربرد زنجيره هاي غذائي در سيستم توليد )
 دانشگاه ايالتي اورِگان (Oregon State University) دپارتمان شيلات و حيات وحش-
          كوروالاس ،  اورِ گان ،   امريكا
                 پروژه تحقيقاتي: كشت توام حوضچه اي  ماهي آزاد، جلبك قرمز و صدف خوراكي مانيلا
   
 • فوق ليسانس (1358).
علوم محيط زيست دريائي (اكولوي و زيست شناسي دريا)
 دانشگاه لانگ آيلند (Long Island University)  نيويورك  ،  امريكا
                 پروژه تحقيقاتي: نقش منابع زنده غذائي آبها در آلودگی ها
   
 
 • ليسانس (6135).
علوم محيط زيست  و زيست شناسي
 دانشگاه شهيد چمران    اهواز ، ايران
 
Educational records
    · Post-Doctoral Certificate (1999-June 2001). Live Food Aquaculture Management.
    Mote Marine Lab, Dept. of Fisheries Resource Enhancement, Sarasota, Florida, U.S.A.
   Emphasis: Management of Land-based of  Live-Food Production for Aquaculture/Fisheries purpose.
 
· Ph.D.(1996), Marine Aquaculture & Fisheries Biology (Applied Food Chain in Production)
      Oregon State University, Dept. of Fisheries &Wildlife, Corvallis, Oregon, U.S.A.
       Dissertation: Land-Based Marine Polyculture of Pacific Salmon, Red Macroalgae and Manila Clams.
 
· M. Sc. (1980), Marine Environmental Sciences (Marine Biology/ Marine Ecology).
        Long Island University, New York, U.S.A.
        Emphasis: Biology and Ecology of Marine Invertebrates and Plankton Communities.
 
· B. Sc. (1977), Natural and Environmental Sciences. Jundi Shapour University, Iran.
 
:: ::