• 21:57
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - غلامرضا موسی پناه ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر غلامرضا موسی پناه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
تحصیلات: داری لیسانس (دانشگاه شهید چمران اهواز) ، و فوق لیسانس (امریکا) ، دکتری(امریکا) و فوق دکتری(امریکا) در رشته های مربوط به مسائل میحط زیست و منابع غذایی دریایی و تغذیه و همچنین تولید منابع غذایی از آبها 

سابقه تدریس و تحقیق: عضو هیئت علمی در دانشگاه شهید چمران 1367-1361 _  _ عضو هیئت علمی در دانشگاه نیو کالج فلوریدای امریکا _  _ عضو هیئت علمی منتی کامیونتی کالج امریکا _ _ _ _ اکنون عضو هیئت علمی در دانشکده محیط زیست

مسولیت های اجرایی: بعنوان مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه چمران_ _ _سرپرست دانشگاه علوم دریایی خرمشهر_ _ _ عضو کمیسیون اقیانوس شناسی
                                    یونسکو  _ _ _ مدیر امور فرهنگی  و دانشجویی دانشکده محیط زیست__ _ _ اکنون مدیر گروه محیط زیست دریایی دانشکده محیط زیست 
Brief CV
:: ::