• 16:02
 • |
 • شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
ردیف عنوان گزارش علمی طرح پژوهشی و فناوری
با طرف قرارداد خارج از موسسه
شماره و تاریخ گواهی خاتمه طرح نهاد سفارش دهنده طرح تاریخ انجام نوع طرح ميزان اعتبار نام متقاضي و همکاران
به ترتیب اولویت ثبت شده
شروع پایان نظری کاربردی بنیادی و
توسعه ای
1 بررسی شدت شیوع، پراکندگی و تنوع افات در جنگل های حرای رود شور و شیرین و میناب و ارائه راهکارهای کنترل آن 15/1/97
 
اداره كل حفاظت محيط زيست هرمزگان 1/3/95
 
15/1/97
 
  *   30 م ت علی جهانی، انوشیروان شیروانی، سجاد حسین زاده، باقر نظامی
2 تعیین ضریب شکل تنه گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در صنوبرکاری جهت افزایش دقت تعیین حجم درخت سرپا 6107
30/2/1392
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 1/12/1390 30/2/1392   *   3 م ت علی جهانی، علیرضا مدیررحمتی، محسن کلاگری، رفعت اله قاسمی
3 طراحی-مهندسی تفرجگاه گوهردشت شهرداری کرج 1/12/1389 شهرداری کرج 1/3/1389 1/12/1389   *   2 م ت مجید مخدوم، علی جهانی
4 طراحی-مهندسی پارک شهید چمران شهرداری کرج 1/12/1388 شهرداری کرج 1/3/1388 1/12/1388   *   2 م ت مجید مخدوم، علی جهانی
5 طراحی-مهندسی پارک خانواده جهانشهر شهرداری کرج 1/12/1387 شهرداری کرج 1/3/1387 1/12/1387   *   2 م ت مجید مخدوم، علی جهانی
6 طرح ذخیره گاه جنگلی موشکیه استان قم 1/12/1387 شهرداری کرج 1/3/1387 1/12/1387   *   5 م ت جواد حاج مظفری، علی جهانی
Research projects
:: ::