• 06:55
 • |
 • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
مهارت فنی معرفی نامه یا گواهی نام معرف رابطه تخصصی معرف محل فعالیت معرف
سابقه اشتغال در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور کارشناس و مجری طرح تحقیقاتی دکتر کلاگری هیات علمی تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
سابقه اشتغال 5 ساله در دانشکده محیط زیست گروه محیط زیست طبیعی دکتر احمد طالبی سرپرست دانشکده محیط زیست دانشکده محیط زیست
تاييده تخصص فني مديريت مناطق تحت حفاظت و آثار طبيعي ملي دکتر حمید گشتاسب رییس دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست کشور
مهارت فنی در انجام وظایف علمی و تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتر مجید مخدوم استاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران
مهارت فنی در انجام وظایف علمی و تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتر جهانگیر فقهی استاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران
  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران دکتر انوشیروان شیروانی استاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران
عضویت در کارگروه تدوین طرح آمایش استان البرز به شماره 959/1/د اصغر محمدی فاضل رییس دانشکده محیط زیست دانشکده محیط زیست
عضویت در شورای تخصصی سازمان ملی بهره وری به شماره 486/1/د اصغر محمدی فاضل رییس دانشکده محیط زیست دانشکده محیط زیست
شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد گردشگری و خدمات وابسته-الزامات و توصیه هایی برای اداره سواحل گردشگری به شماره 20175 هنسا قادری دبیر کمیته متناظر گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد گردشگری و خدمات وابسته-خدمات بهره مندی عمومی مورد ارائه به گردشگران توسط متولیان مناطق طبیعی تحت حفاظت-الزامات خشکی به شماره 20177 هنسا قادری دبیر کمیته متناظر گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد گردشگری و خدمات وابسته-مراقبت های تندرستی با آب دریا (تالاسوتراپی)-الزامات خدمات به شماره 20178 هنسا قادری دبیر کمیته متناظر گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد ایران
شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد گردشگری و خدمات وابسته-مناطق نمونه گردشگری-شاخص های کیفی به شماره 20848 هنسا قادری دبیر کمیته متناظر گردشگری و خدمات وابسته سازمان ملی استاندارد ایران
Professional membership
:: ::