• 08:47
 • |
 • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
ردیف عنوا ن مقاله نام نشریه نوع نمایه علمی نشریه مؤسسه/کشور
 محل انتشار
ضریب تأثیر
 با ذكر پايگاه استنادي
ضریب تأثیر
متوسط
مشخصات نشريه نام متقاضي
و همکاران به ترتیب
مانند: علمی پژوهشی وزارتین/ علمی پژوهشی حوزه علمیه/
ISC/ISI/ ….
سال انتشار شماره مجله
1 ارزیابی آثار سدسازی بر تغییرات کاربری اراضی زیر حوضه‌های غرب- جنوب و دریاچه ارومیه با تصویرهای ماهواره‌ای (مستخرج از پایان نامه دانشجو  افشار عبدالهی) پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1396 15 افشار عبدالهی، علی جهانی*، بهزاد رایگانی، اصغر محمدی فاضل
2  The role of topography on tree diversity distribution in beech forests  Canadian journal of plant breeding ISI Canadian Science and Technology Press Inc. Canada 2013 1 Ali Jahani*
, Vahid Etemad, Hamid Goshtasb Maygooni
3 مدلسازی ریسک سقوط درختان چنار خطرآفرین در فضای سبز شهری تحلیل فضایی مخاطرات محیطی علمی پژوهشی دانشگاه خوارزمی-ایران 1395 4 علی جهانی*
4 مدل‌سازی آشفتگی انبوهی جنگل در ارزیابی محیطی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی تحقيقات جنگل و صنوبر ايران علمی پژوهشی موسسه  تحقيقات جنگلها و مراتع کشور- ايران 1395 2 علی جهانی*
5 Effects of livestock grazing on vegetation in relation to distance from corral in Caspian forest north of Iran Research Journal of Forest and Environmental Protection ISI IJACS-United Kingdom 2013 1 Mohsen Javanmiri Pour*, Ali Jahani, Mohammad Reza Marvi Mohadjer
6 ارزيابي اثرهای محيط‌زيستی توسعه بر منطقه حفاظت شده کرکس با استفاده از مدل تخريب(مستخرج از پایان نامه دانشجو  ایمان شیرمحمدی) پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1395 14 ایمان شیرمحمدی، علی جهانی*، وحید اعتماد -نصرت الله ضرغام، مجید مخدوم فرخنده
7 بررسی فاکتورهای موثر رویشگاهی بر فراوانی قارچ های ماکروسکوپی تحقيقات جنگل و صنوبر ايران علمی پژوهشی موسسه  تحقيقات جنگلها و مراتع کشور- ايران 1392 4 حامد آقاجانی*، محمدرضا مروی مهاجر، علی جهانی، محمدرضا آصف، انوشیروان شیروانی، مجتبی آذریان
8 Optimized Forest Degradation Model (OFDM): An Environmental Decision Support System for Environmental Impact Assessment Using Artificial Neural Network Journal of Environmental Planning and Management ISI(JCR) Taylor & Francis- England 1.56 Thomson  reuters
Q3
1.86 2016 2 Ali Jahani*, Jahangir Feghhi, Majid F. Makhdoum & Mahmoud Omid
9 Investigation of environmental effective factors to distribution of Salvia officinalis (Case study: Ghohroud watershed in Kashan, Iran) Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISI International Network for Natural Sciences-United Kingdom 2015 1 Mojtaba Akhavan *Armaki, Ali Jahani, Hamid Goshtasb
10 تاثیر پوشش گیاهی در انتخاب زیستگاه شوکا در منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل نشریه محیط زیست طبیعی علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1395 3 حمید گشتاسب*  ، فرهاد عطایی، علی جهانی، محمود صوفی، ناهید احمدی
11 مدل سازی کیفیت زیباشناختی منظر در فضای سبز شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشریه محیط زیست طبیعی علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1395 4 علی جهانی*، اصغر محمدی فاضل
12 شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگران عمومی و مناطق گردشگری محور کرج-چالوس(مستخرج از پایان نامه دانشجو  ریحانه خالق پناه) نشریه محیط زیست طبیعی علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1396 1 ریحانه خالق پناه-علی جهانی*
13 ارزیابی یکپارچگی مناطق حفاظت شده با استفاده از رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
(منطقه مورد مطالعه: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی)(مستخرج از پایان نامه دانشجو  بهزاد براتی)
آمایش سرزمین علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1396 1 بهزاد براتی، علی جهانی*، لعبت زبردست، بهزاد رایگانی
14 Evaluation of the Strategic Factors of the
Management of Protected Areas Using SWOT
Analysis—Case Study: Bashgol Protected
Area-Qazvin Province (مستخرج از پایان نامه دانشجو  سیاوش رضازاده)
Open Journal of Ecology ISI Scientific Research Publishing Inc. China 2017 7 Siavash Rezazadeh, Ali Jahani*, Majid Makhdoum, Hamid Goshtasb Meigooni
15 تعيين معادله ضريب شكل تنه مناسب براي صنوبر دلتوئيدس
در ايستگاه تحقيقات البرز كرج
تحقيقات جنگل و صنوبر ايران علمی پژوهشی موسسه  تحقيقات جنگلها و مراتع کشور- ايران 1392 4 علي جهاني*، محسن كلاگري، عليرضا مديررحمتي و رفعت الله قاسمي
16 سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری محیطزیستی (EDSSs) : بررسی مفاهیم، تحولات و چالشها از گذشته تا کنون پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1395 13 علی جهانی*، جهانگیر فقهی، مجید مخدوم، محمود امید
17 مدلسازي ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر جنگل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی نشریه پژوهش هاي علوم و فناوري چوب و جنگل علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1396 24(3) علی جهانی*
18 ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و پوشش گیاهی در مناطق تحت حفاظت  )مطالعة موردی: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو( (مستخرج از پایان نامه دانشجو  نازنین شیرانی سرمازه ) نشریه محیط زیست طبیعی علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1396 70(4) نازنین شیرانی سرمازه-علی جهانی*-حمید گشتاسب-وحید اعتماد
19 برآورد ظرفیت‌برد گردشگری در مناطق تحت‌حفاظت (مطالعه‌ی مورد‌ی: پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌‌وحش قمیشلو)(مستخرج از پایان نامه دانشجو  نازنین شیرانی سرمازه ) پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1396 نازنین شیرانی سرمازه-علی جهانی*-حمید گشتاسب-وحید اعتماد
20 کمی ‌سازی از هم‌گسیختگی سیمای سرزمین به عنوان شاخصی برای ارزیابی زیستگاه حیات‌ وحش (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده جاجرود)(مستخرج از پایان نامه دانشجو   رقیه صادق اوغلی ) محیط زیست جانوری علمی پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش 1396 رقیه صادق اوغلی،
علی جهانی*،
افشین علیزاده شعبانی،
حمید گشتاسب
 
21 مدل پیش بینی ضخامت پوست درختان زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) در اکوسیستم های شهری جهت ارزیابی ریسک مخاطرات محیطی(مستخرج از پروژه دانشجو   زهرا مصفایی) پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1396 زهرا مصفایی-علی جهانی*
22 ارزیابی اثرات محیط زیستی اکوتوریسم در مناطق حفاظت شده(مستخرج از پایان نامه دانشجو   نازنین شیرانی سرمازه ) پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1396 نازنین شیرانی سرمازه-علی جهانی*-حمید گشتاسب-وحید اعتماد
23 ارزیابی قابلیت ارتقا سطح حفاظتی مناطق شکار ممنوع (مطالعه موردي: منطقه شکار ممنوع الوند)(مستخرج از پایان نامه دانشجو   پروانه سبحانی ) علوم و تکنولوژی محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن متخصصان محیط زیست ایران- ایران 1396 پروانه سبحانی1 ، حمید گشتاسب2 ، باقر نظامی3 ، علی جهانی٭4
24 ارزيابي توان اکولوژيکي در مناطق شکار ممنوع جهت ارتقاء به سطوح حفاظتی بالاتر با استفاده از روش تصميمگيري چند معياره
(مطالعه موردي: منطقه شکار ممنوع الوند)(مستخرج از پایان نامه دانشجو   پروانه سبحانی )
پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1396 پروانه سبحانی1 ، حمید گشتاسب2 ، باقر نظامی3 ، علی جهانی٭4
25 Sycamore Failure Hazard Classification Model (SFHCM): An Environmental Decision Support System (EDSS) in urban green spaces International Journal of Environmental Science and Technology (IJEST) JCR Springer 1.91
Thomson  reuters
Q2
2.16 2018 Ali Jahani*
26 ارزیابی و تحلیل توان بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با رویکرد
 زون بندی و ارتقای سطح حفاظت(مستخرج از پایان نامه دانشجو   سیاوش رضازاده )
محیط زیست جانوری علمی پژوهشی شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش 1396 سیاوش رضازاده1 ، علی جهانی*2[1]، حمید گشتاسب میگونی 3، مجید مخدوم فرخنده
27 ارائه سیستم هشدار اولیه برای تامین امنیت اکولوژیکی مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده درمیان شرق ایران)(مستخرج از پایان نامه دانشجو   میثم بهرامی نژاد ) جغرافیا و مخاطرات محیطی علمی پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد 1396 میثم بهرامی نژاد، بهزاد رایگانی*، باقر نظامی بلوچی، علی جهانی
28 آمایش اراضی جهت مدیریت جنگل برای استفاده چندمنظوره نشریه آمایش سرزمین علمی پژوهشی دانشگاه تهران- ایران 1390 3(5) علی جهانی*-مجید مخدوم-جهانگیر فقهی-وحید اعتماد
29 تعيين كيفيت منظر و نقاط چشم انداز به منظور كاربري اكوتوريسم پژوهش‌های محیط‌زیست علمی پژوهشی انجمن ارزیابی محیط زیست-ایران 1390 2(3) علی جهانی*-مجید مخدوم-جهانگیر فقهی-وحید اعتماد
30 بررسي تأثير عمق كاشت و تراكم كاشت بر رويش ارتفاعي، قطر يقه و درصد زنده ماني
(Haloxylon persicum) گونه زرد تاغ
نشریه تحقیقات مرتع و بیابان ایران علمی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 1390 18(3) علی جهانی*-وحید اعتماد-محمد دولتی-نازی اوانی
 
Email:ajahani@ut.ac.ir
1 برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری (مطالعه موردی پارک شهر تهران) مدیریت محیط زیست (دانشکده محیط زیست کرج) 1394 4 علی جهانی*- اعظم تبیانیان
2 مقایسه رویش طولی، قطری و درصد جوانه زنی دو گونه بنه(مستخرج از پایان نامه دانشجویان مهسا و پریست پورمحمد) مجله جنگل و مرتع (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 1397   پريسا پورمحمد، مهسا پورمحمد، علی جهانی، مصطفي خوشنويس
                                                                                                                                                 *نويسنده مسئول:
Published articles
:: ::