• 06:51
 • |
 • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوری مقالات در مجلات علمی
ردیف عنوان  فعالیت نوع فعالیت تاریخ نام مجله یا موسسه موضوع داوری و نظارت
داوری مقاله
 علمی-پژوهشی
معتبر
داوری اثر
 بدیع و ارزنده هنری
داوری کتاب داوری یا
نظارت بر طرح پژوهشی
1 1 مقاله داوری شده *       1393.03.20 دوفصلنامه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران
2 2 مقاله داوری شده *       1394 مجله جنگل ایران
3 27 مقاله داوری شده *       92-96 نشریه محیط  زیست طبیعی
4 4 مقاله داوری شده *       92-93 نشریه جنگل و فرآورده های چوب
Journal Referee
:: ::