• 15:29
 • |
 • شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
ردیف تاریخ عنوان همایش علمی معتبر
ملی و بین‌اللملی
محل برگزاری برگزار کننده
 همایش
عنوان مقاله نام متقاضي
و همکاران
به ترتیب
کشور شهر
1 هجری شمسی همایش بین المللی گردشگری ایران و
صنایع وابسته
ایران ساری شرکت توسعه گردشگری استان مازندران تاثیرات پدیده زیست محیطی گرد و غبار بر گردشگری شوش(مستخرج از پایان نامه) حسن بهداد، حمید گشتاسب، علی جهانی
روز ماه سال
10 12 95
میلادی
روز ماه سال
     
2 هجری شمسی سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و
محیط زیست پایدار
ایران همدان دانشگاه شهید مفتح همدان ارزیابی توان اکولوژیکی اکوسیستم جنگلی جهت کاربری اکوتوریسم(مستخرج از پایان نامه) علی جهانی - پروانه سبحانی
روز ماه سال
17 02 94
میلادی
روز ماه سال
     
3 هجری شمسی چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات
 محیط زیستی ایران
ایران تهران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه شکار ممنوع الوند به منظور استقرار کاربری توریسم (مستخرج از پایان نامه) پروانه سبحاني-
حميد گشتاسب-
باقر نظامي-علي جهاني
روز ماه سال
17 09 95
میلادی
روز ماه سال
     
4 هجری شمسی چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات
محیط زیستی ایران
ایران تهران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران تعیین آسیب پذیری بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با استفاده ازGIS (مستخرج از پایان نامه) سیاوش رضازاده، علی جهانی، مجید مخدوم، حمید گشتاسب میگونی
روز ماه سال
17 09 95
میلادی
روز ماه سال
     
5 هجری شمسی سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و
 اکولوژی
ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی ارزیابی زیستگاه کل و بز (Capra aegagrus) به روش تحلیل عامل آشیان بوم
شناختی ) (ENFA در منطقه شکار ممنوع اشکورات(مستخرج از پایان نامه)
زینب حسین نژاد-
حميد گشتاسب-
باقر نظامي- علي جهاني
روز ماه سال
7 06 94
میلادی
روز ماه سال
     
6 هجری شمسی پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های
نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
ایران تهران دانشگاه آزاد اسلامی مدلسازی رگرسیونی ضخامت پوست بر اساس متغیرهای فیزیکی درخت زبان گنجشک در محیط زیست شهری (مستخرج از پایان نامه) زهرا مصفایی-علی جهانی
روز ماه سال
11 03 96
میلادی
روز ماه سال
     
7 هجری شمسی یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ایران تهران دانشگاه شهید بهشتی مدل پیش بینی تغییرات آلودگی هوای شهری راهکاری جهت دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت مدیریت شهری در کشور(مستخرج از پایان نامه) سیده ریحانه شمس-علی جهانی
روز ماه سال
23 09 96
میلادی
روز ماه سال
     
8 هجری شمسی همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی
 جاده ابریشم
ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان مقایسه ی ظرفیت برد فیزیکی، واقعی و مؤثر با استفاده از روش IUCN(مستخرج از پایان نامه) نازنین شیرانی سرمازه- علی جهانی،
حمید گشتاسب میگونی،
وحید اعتماد
روز ماه سال
03 03 96
میلادی
روز ماه سال
     
9 هجری شمسی همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی
 جاده ابریشم
ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان تحلیل اثرات اکوتوریسم بر میزان تراکم پوشش گیاهی و شناسائی گونه های مرتعی  (پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو) (مستخرج از پایان نامه) نازنین شیرانی سرمازه- علی جهانی،
حمید گشتاسب میگونی،
وحید اعتماد
روز ماه سال
03 03 96
میلادی
روز ماه سال
     
10 هجری شمسی کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی،
علوم و تکنولوژی
ترکیه استانبول Private company بررسی آرا و نیازهای بازدیدکنندگان منطقه تفرجی ری زمین
واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی
اعظم تبیانیان- حمید گشتاسب- حسن پسندیده تشکری-علی جهانی- الهه آقایی
روز ماه سال
30 04 94
میلادی
روز ماه سال
21 07 2015
11 هجری شمسی     International conference on natural         resources management in developing countries Iran Tehran University of Tehran Assessment of the effects of protection on soil porosity variations (Case study: Sorkheh Hesar National Park) (مستخرج از پایان نامه)
 
Zahra Mosaffaei,
Ali Jahani, Mohammad Ali Zare Chahooki,
Hamid Goshtasb Meygoni, Vahid Etemad
روز ماه سال
     
میلادی
روز ماه سال
25 02 2018
12 هجری شمسی Road impact assessment on soil Bulk density (Case Study: Khojir National Park)
 
Iran Tehran University of Tehran Assessment of the effects of protection on soil porosity variations (Case study: Sorkheh Hesar National Park) (مستخرج از پایان نامه)
 
Parisa Pourmohamad,
Ali Jahani, Mohammad Ali Zare Chahooki,
Hamid Goshtasb Meygoni
1 هجری شمسی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران ایران تهران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ارزیابی کیفیت منظر در مناطق خفاظت شده به منظور کاربری اکوتوریسم(مستخرج از پایان نامه) پروانه سبحاني-
حميد گشتاسب-
باقر نظامي- علي جهاني
روز ماه سال
07 12 93
میلادی
روز ماه سال
     
2 هجری شمسی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران ایران تهران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران روند استفاده از متریک های سیمای سرزمین به عنوان شاخص سیمای سرزمین در ایران(مستخرج از پایان نامه) بهزاد براتی-
علي جهاني -
لعبت زبردست- بهزاد رایگانی
 
روز ماه سال
07 12 93
میلادی
روز ماه سال
     
3 هجری شمسی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران ایران تهران انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ارزیابی کیفیت زیباشناختی منظر: رهیافتها و معیارها(مستخرج از پایان نامه) مونا حسینی بای-
علي جهاني -
مرجان محمدزاده
 
Presented articles
:: ::