• 07:00
 • |
 • سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
:: اعضا - علی جهانی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر علی جهانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
ردیف عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنری ارائه شده
در جشنواره
سطح و عنوان جشنواره عنوان رتبه
کسب شده
سال
كسب رتبه
نام متقاضي و همکاران
به ترتیب اولویت ثبت شده
داخلي
(خوارزمی، رازی، علامه طباطبائی، فارابی
و هنری فجر و ...)
خارجي
1 تاییدیه بنیاد ملی نخبگان کشور *   1 1389 علی جهانی
ردیف عنوان اثر علمی، فنی، ادبی و هنری ارائه شده
در جشنواره
سطح و عنوان جشنواره عنوان رتبه
کسب شده
سال
كسب رتبه
نام متقاضي و همکاران
به ترتیب اولویت ثبت شده
داخلي
 
خارجي
1 رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد *   1 1387 علی جهانی
2 دانش آموخته ممتاز دانشگاه تهران با رتبه اول *   1 1387 علی جهانی
3 رتبه سوم آزمون سراسری دکترا *   3 1389 علی جهانی
4 دریافت لوح افتخار دانش آموخته برتر از ریاست وقت دانشگاه تهران جناب آقای دکتر فرهاد رهبر *   1 1387 علی جهانی
Awards & honors
:: ::