• 20:29
 • |
 • پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهزمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام کارشناسی علمی - کاربردی 93 اعلام شد

زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  کارشناسی علمی - کاربردی 93 اعلام شد

 

 آموزش دانشگاه محیط زیست زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی بهمن ماه سال 1393 دانشگاه محیط زیست را به شرح ذیل اعلام کرد:

 

1) اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
2) اصل و تصویر کارت ملی
3) شش قطعه 4*3 همانند  و تمام رخ (تهیه شده در سال جاری)
4) اصل و تصویر گواهینامه کاردانی مورد تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش.

5) اصل و کپی کارت پایان خدمت


تبصره: دانشجویان ترم آخر دوره های کاردانی که تا تاریخ 30/11/93 دانش آموخته شده اند، لازم است به جای مدرک کاردانی، میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده تا زمان ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور را در فرم شماره 2 مندرج در دفترچه پذیرش دوره های مذکور درج نموده و به مرکز آموزشی ارایه نمایند.
5) ریز نمرات دوره کاردانی
6) گواهی اشتغال به کار با امضا و مهر بالاترین مقام مسئول یا اصل فرم استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش دوره مذکور (فرم شماره 1)، تصویر آخرین فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا قرارداد همکاری و اصل آن جهت تأیید تصویر (برای پذیرفته شدگان سهمیه شاغل).
7) مدرکی که وضعیت نظام وظیفه برادران را با توجه به بند 3-2 شرایط مربوط به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنمای دوره های مذکور را مشخص کند.
8) واریز مبلغ  4000000 ریال ( چهارصد هزارتومان) علی الحساب به شماره حساب  0105639774000 (به نام حساب سایر منابع – آموزشکده محیط زیست) نزد بانک ملی ایران و ارائه اصل و یک کپی از فیش واریزی آن.

زمان ثبت نام: دوشنبه 27 / 11، سه شنبه 28 / 11، چهارشنبه 29 / 11 و شنبه 2 / 12 93 از ساعت 9 صبح تا 14

 

AWT IMAGE