• 01:38
 • |
 • پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشفرم یکسان سازی پایان نامه دانشجویان مشخص شد
قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم یکسان سازی پایان نامه دانشجویان مشخص شد.
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها و یکسان سازی پایان نامه های دانشجویان آیین نامه مختص آموزشکده محیط زیست را تهیه کرد.
گفتنی است  رعایت موارد مندرج در این آئین نامه آن برای کلیه دانشجویان الزامی است.

برای دریافت آئین نامه اینجا را کلیک کنید.