• 10:13
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشقابل توجه دانشجویان محترم شبانه
قابل توجه دانشجویان محترم شبانه
بنا بر اعلام امور آموزش دانشگاه محیط زیست، از دانشجویان محترم شبانه تقاضا می شود هرچه سریعتر نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. 
بدیهی است برای آن دسته از دانشجویانی که در موعد مقرر بدهی خود را پرداخت ننمایند کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم صادر نخواهد شد.