• 10:25
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهجلسه گردهمایی دانشجویان با دبیران تشکل های دانشجویی
بنا بر اعلام امور دانشجویی دانشگاه محیط زیست، با توجه به فرا رسیدن انتخابات تشکل‌های دانشجویی، جلسه گردهمایی دانشجویان با دبیران انجمن علمی، شورای صنفی ـ رفاهی و کانون فرهنگی به منظور ارائه گزارش فعالیت‌های یکساله تشکل‌های مذکور برگزار می شود.
از تمام دانشجویان گرامی برای حضور در این مراسم دعوت به عمل می آید.

زمان: شنبه 26مهرماه    ساعت 11 الی 11:30

مکان : سالن آمفی تئاتر دانشگاه محیط زیست