اطلاعیه
با توجه به انحلال دانشکده محیط زیست، کاربران عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات به پورتال پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار به آدرس زیر مراجعه نمایند.


rcesd.ac.ir

If you are the site administrator , click here to activate the program.