• 10:02
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهدسترسی به مقالات مگیران برای دانشجویان امکان پذیر شد
بنابر اعلام معاونت پژوهش دانشگاه محیط زیست، از این به بعد دسترسی دانشجویان و همکاران گرامی به پایگاه مقالات مگیران از طریق IP دانشگاه مقدور می‌باشد.
امکان این دسترسی طی قرارداد سازمان حفاظت محیط زیست با پایگاه نامبرده مقدور شده است.
دانشجویان گرامی در این سایت اکثر مقالات فارسی کشور موجود می‌باشد.
گفتنی است در این سایت اکثر مقالات فارسی کشور موجود است.