• 12:34
 • |
 • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهطرح فاصله گذاری هوشمند در محل کار و اجتماع برای مقابله با انتشار ویروس کرونا

فاصله گذاری هوشمند اجتماعی

فاصله گذاری هوشمند اجتماعی به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق می شود که منجر به رعایت فاصله ایمن، کاهش تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری می گردد. در این راستا لازم است موارد زیر رعایت شود:
 
 

1-کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و استفاده حداکثری از تلفن، شبکه های اجتماعی و ویدئو کنفرانس برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان کار می کنند.
2-در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر است، حداقل زمان ممکن و حداکثر فا صله 2متر رعایت گردد.
3-اجتناب از تجمع در محل کار
4-استفاده از سرویس ایاب و ذهاب با 50 در صد ظرفیت سرنشین موجود به منظور رعایت فا صله حداقل 1 متری سرنشینان الزامی می باشد (افزایش تعداد سرویس ها)
5-رعایت فاصله ایمن بین کارکنان در حین سرو غذا در سلف سرویس
6-قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل لازم و ایمن از یکدیگر و به دور از کارکنان
7-استفاده از سیستم های صوتی برای برقراری ارتباط مشتریان با متصدیان در فواصل ایمن حداقل یک متر
8-بین کارکنانی که با ارباب رجوع سر و کار دارند از موانع شیشه ای یا پلاستیکی استفاده شود و جهت برقراری ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون و بلندگوی میزی استفاده شود.
9-برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره/کارتخوان کارکنان  (در صدورت امکان)  استفاده کنید؛
استفاده از خودکار شخصی توسط متصدیان و کارکنان و قرار ندادن وسایل و لوازم التحریر برای استفاده عموم و مراجعین؛
10-جهت کاستن از تماس مستقیم دست ها با در و دستگیره ها آن ها را به حالت نیمه باز نگهدارید (درصورت امکان) یا برای سهولت تردد از جک و آرام بند درب ها استفاده نگردد.
11-اجتناب از فروش بلیط کاغذی و در نظر گرفتن اقدامات جایگزین به صورت آنلاین، و یا با استفاده از موبایل و اپلیکیشن ها
12-اجتناب از دریافت و پرداخت وجه نقد و انجام پرداخت ها با کارت
13-تا حد امکان کاهش تعداد کارکنان به یک سوم و انجام دورکاری جهت کاهش تراکم کارکنان در محیط های اداری
14-کاهش ساعت کاری کارکنان در مواقعی که منجر به تولید صف برای ارباب رجوع نگردد.