• 22:18
 • |
 • یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدههمکاری دانشکده محیط زیست و دانشگاه حکیم سبزواری در استارتاپ ملی آب
دانشکده محیط زیست با همکاری در استارتاپ ملی آب دانشگاه حکیم سبزواری مسیری هدفمند جهت تداوم ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان ایده پرداز در خصوص صیانت از منابع آب و محیط زیست در کل کشور را آغاز کرده است
دانشکده محیط زیست با همکاری در استارتاپ ملی آب دانشگاه حکیم سبزواری مسیری هدفمند جهت تداوم ارتباط با دانش آموزان و دانشجویان ایده پرداز در خصوص صیانت از منابع آب و محیط زیست در کل کشور را آغاز کرده است.
در تعامل دانشگاه حکیم سبزواری با "دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست و دومین جشنواره ملی آب" رویداد ملی استاریاپ آب برگزار گردید. در این رویداد 130 اثر منتخب به رقابت پرداختند و پس از برگزاری جلسات داوری، 15 اثر منتخب و شایسته تقدیر این رویداد ملی جهت شرکت در بخش ویژه دومین جشنواره ملی آب انتخاب شدند. بخش ویژه دومین جشنواره ملی آب با محوریت انتخاب سخنران دانش آموز و سخنران دانشجو جهت برگزاری روز جشنواره و حمایت از آثار منتخب در زمینه صیانت از منابع آب و محیط زیست با محوریت نقش فن آوری های نوین در ایجاد کسب و کارهای سبز در نظر گرفته شده است.
دومین جشنواره ملی آب با تمرکز بر نقش فن آوری های نوین در صیانت از منابع آب و محیط زیست در تاریخ 13 اسفندماه 1398 مصادف با روز ملی آب برگزار خواهد شد.