• 19:21
 • |
 • پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهاولین جشنواره استانی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست با تعامل دانشکده محیط زیست و کانون پرورش فکری استان البرز
اولین جشنواره استانی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زبست با تعامل دانشکده محیط زیست و کانون پرورش فکری استان البرز در تاریخ 18 مهر1397 برگزار خواهد شد.

آقای دکتر فرزانه دبیر این جشنواره در این خصوص اشاره داشتند:

این جشنواره با تعامل معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، دانشکده محیطزیست، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز و آکادمی فرنیا برگزار خواهد شد و از بین دو هزار دانش آموز و دانشجو منتخب استان البرز که در طی یکسال گذشته آموزش اسکرچ محیطزیستی دیدند از 63 نفر تقدیر خواهد شد.
برگزیدگان این جشنواره در دو گروه مربیان اسکرچ محیطزیستی و کاربران اسکرچ محیطزیستی هستند و پس از طی دوره های مختلف تئوری و عملی 28 مربی برتر اسکرچ محیط زیستی و 35 کاربر برتر اسکرچ محیط زیستی انتخاب گردیدند و از آنها تقدیر خواهد شد.
تمامی مربیان و کاربران اسکرچ محیط زیستی از بین دانش آموزان و دانشجویانی هستند که در سطح پایلوت برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست آموزشهای لازم را در طی یکسال اخیر فراگرفته اند.
 ابزار اسکرچ محیطزیستی ابزار قدرتمندی است که با بهره گیری از آن میتوان با رویکرد غیر مستقیم و اثربخش آموزشهای محیط زیستی را به نسل جدید منتقل کرد.
برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با تعامل آکادمی فرنیا بدنبال استفاده از این ابزار و کمک گرفتن از دانش آموزان و دانشجویان(بعنوان سفیران سبز) جهت آگاه سازی جامعه در خصوص چالشهای اصلی محیط زیست  میباشد.
این برنامه از سال 1397 در سطح پایلوت استان البرز اجرایی گردید و با توجه به موفقیت آمیز بودن آن، هم اکنون در سطح 8 استان کشور در حال اجرا میباشد تا مقدمات ملی شدن آن در سال 1399 فراهم گردد.
 هدفگذاری سطح میانی برنامه صیانت در شش ماه انتها سال 1398 آموزش 110هزار دانش آموز و دانشجو در 8 استان البرز کرمانشاه مرکزی گلستان هرمزگان سیستان و بلوچستان قم و تهران خواهد بود که کلیه آموزشها بصورت رایگان و از طریق وبسایت اسکرچ محیطزیستی به نشانه  scratch-env.com انجام خواهد شد.
این آموزشها بسترساز کسب و کارهای سبز در بالاترین سطح فن آوری در کشور خواهد شد و با رویکردی غیر مستقیم و اثربخش مفاهیم بنیادی محیط زیستی را به نسل جدید منتقل خواهد کرد و با کمک دانش آموزان و دانشجویان میتوان به آگاهی سازی جامعه امیدوار بود.