• 10:40
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشقابل توجه پذیرفته شدگان علمی کاربردی ورودی 93
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون دانشگاه جامع علمی-کاربردی سال 1393، به اطلاع می رساند با همراه داشتن مدارک زیر در روزهای چهارشنبه 02 / 07 / 93 ، شنبه 05 / 07 / 93 ، یک شنبه 06 / 07 / 93 از ساعت 8:30 تا 14:30 با مراجعه حضوری نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند: 

 اصل گواهینامه دوره کاردانی یا گواهی موقت آن + 2 سری کپی 
 اصل کارنامه و ریز نمرات دوره کاردانی + 2 سری کپی 
 اصل شناسنامه + 1 سری کپی از تمام صفحات شناسنامه 
 اصل کارت ملی + 1 سری کپی پشت و رو کارت ملی 
 اصل فرم استفاده از سهمیه شاغلین (مخصوص دانشجویانی که از سهمیه شاغل استفاده کرده اند) 
 مدارک نظام و ظیفه آقایان(پایان خدمت،معافیت ...)+ 1 سری کپی 
 اصل مدارک ایثارگری، شاهد.....+ 1 سری کپی  
  شش قطعه عکس جدید پشت نویسی شده زمینه سفید 4*3 
 تکمیل فرم های ثبت نام و ارائه به دانشگاه در زمان مراجعه 
 الف- تکمیل فرم شماره 1 (فرم مشخصات پذیرفته شدگان) 
 تکمیل فرم شماره 2 (فرم تعهد) 
 تکمیل فرم شماره 3 (فرم گواهی فراغت از تحصیل) مخصوص دانشجویانی که گواهینامه کاردانی برای آنها صادر نگردیده است.
 ارائه اصل فیش پرداختی به مبلغ 000 / 000 / 3  ریال (سیصد هزارتومان) به حساب شماره 2170619003006 به نام آموزشکده محیط زیست بابت شهریه نیمسال اول 94-93 (بصورت علی الحساب)+ یک سری کپی
 ارائه اصل فیش پرداختی به مبلغ 000 / 600 ریال ( شصت هزار تومان) به حساب شماره 2170619003006  به نام آموزشکده محیط زیست بابت خدمات آموزشی + یکسری کپی
کپی های ارائه شده همگی باید کاملاً خوانا، واضح و غیر مخدوش باشد.