• 11:41
 • |
 • جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهاولین جشنواره ملی آب با تمرکز بر نقش فناوری های نوین در صیانت از منابع آب و محیط زیست بوسیله دانشکده محیط زیست کرج برگزار خواهد شد
دکتر محمدرضا فرزانه دبیر جشنواره در این خصوص چنین اظهار داشت:
بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی نقاط مختلف کشورمان باعث شکل گیری تراژدی منابع مشترک و ادامه ی روند تخریب این منابع گردیده است. تقاضای آب برای انواع مصارف مانند شرب، صنعت و کشاورزی از میزان منابع آب تجدید پذیر در بسیاری از مناطق بیشتر است و بحران آب در حال حاضر به یکی از بزرگترین چالش هایی تبدیل شده است که کشورمان با آن مواجه است. عدم تطابق ظرفیت های موجود و محدودیت های منابع آبی با وضعیت موجود فعالیت های توسعه ی اقتصادی در کشورمان که از یک طرف مبتنی بر توسعه ی آب بر و خارج از ظرفیت منابع است و از سوی دیگر با چالش های عمده ای در خصوص تخریب محیط زیست همراه می باشد بسیار نگران کننده است.
نکته  قابل تامل در مدیریت منابع آب و محیط زیست در کشور، رویکرد مبتنی بر بهره برداری ناپایدار بدون توجه به محدودیت منابع بوده است، به طوریکه شاخص مصرف آب به موجودی آن را به مرز 90 درصد رسانده است. توسعه ی نامتوازن بدون توجه به ظرفیت های موجود و رقابت در مصرف آب باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای زیست گاه های حیاتی کشور نظیر تالاب ها و دریاچه ها و تبعات  اجتماعی اکولوژیکی پیرو آن گردیده است.
اما چه باید کرد؟
برای برون رفت از این بحران محققین رویکردهای مختلفی را مورد بررسی قرار داده اند. جدا شدن از مدیریت بخشی و سنتی آب و ورود به مضامین و مفاهیم و رویکردهای جدید، از جمله حرکت به سمت "فن آوری های نوین" با در نظر گرفتن وجوه نرم افزاری آن یکی از مفاهیم بنیادینی است که در این راستا مطرح می گردد. طی دهه های اخیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات به جنبه های مختلف زندگی انسان از جمله اقتصاد در سطح گسترده ای ورود پیدا کرده است. این پدیده به حدی در روابط و ابعاد مختلف اقتصادی تاثیر گذاشته که حتی ساختارهای اقتصادی ملی و جهانی را نیز تغییر داده است.  واکاوی تجارب سایر ملل نشان می دهد که اکثر کشورهایی که موفق به مدیریت بحران در زمینه ی دسترسی به آب شیرین شده اند، این رویکرد را مورد توجه قرار داده اند. فن آوری های مذکور در عین اینکه درآمدزا هستند، وابستگی کمتری به منابع پایه دارند و از سوی دیگر تبعات محیط زیستی کمتری را ایجاد می کنند.
سازمان جهانی اطلاعات و تکنولوژی طی گزارشی اعلام کرد 6 درصد از سرانه تولید ناخالص دنیا از طریق تکنولوژی و فن آوری اطلاعات تامین می گردد که رقمی در حدود 5/4 تریلیون دلار است. امریکا، چین، ژاپن و انگلیس از جمله کشورهایی هستند که از فن آوریها در جهت بالا بردن میزان سود ناخالص داخلی استفاده کرده اند و سرمایه های هنگفتی را به بخش توسعه و بهره برداری از فناوریهای نوین اختصاص داده اند و در این زمینه نیز موفق بوده اند. بزرگترین گروه منتفع از فن آوری اطلاعات کشورهای عضو گروه موسوم به "گروه هفت" هستند که 27 درصد رشد تولید ناخالص داخلی خود را 2003-1995 متاثر از فن آوری اطلاعات و ارتباطات می دانند.
این در حالیست که در کشور ما سهم فن آوریهای نوین اطلاعاتی ارتباطی در تولید سرانه ی تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود 7/2 درصد است و در این زمینه کشور ما بیشتر بعنوان یک مصرف کننده مطرح میباشد که خود بیانگر اهمیت این رویکرد حتی در بازار داخلی می باشد.
برای پرداختن به این مسئله و گام برداشتن در این مسیر حیاتی و سرنوشت ساز برای آینده ی کشور، دانشکده ی محیط زیست کرج با تمرکز بر نقش فناوریهای نوین اقدام به برگزاری جشنواره های ملی آب در آینده خواهد کرد.
معرفی جشنواره و آغاز به کار آن هم زمان با روز ملی آب در 13 اسفند 1397 برگزار گردید و به عنوان شروع دو کارگاه آموزشی اسکرچ نویسی برای دانش آموزان و همچنین دانشجویان، مربیان و کارکنان دانشگاه در تاریخ 13 اسفند ماه 1397 با موفقیت انجام شد و سومین کارگاه در تاریخ 16 اسفند 1397 برگزار خواهد شد.
این کارگاه ها افتتاحیه ای برای این جشنواره ملی خواهد بود.

 
ارسال آثار به این جشنواره در بازه ی زمانی روز ملی آب تا روز زمین پاک، داوری آثار تا روز جهانی محیط زیست و برگزاری اولین جشنواره در نیمه ی دوم خرداد ماه خواهد بود. اطلاعات تکمیلی در پوستر جشنواره ارائه شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دبیرخانه ی جشنواره تماس حاصل کنند.