• 03:33
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشثبت نام دانشجویان جدیدالورود
به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، بنا بر اعلام واحد آموزش دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی روزانه سال 1393 می بایست جهت ثبت نام و انتخاب واحد فرمهای مربوطه را تکمیل نموده و به همراه مدارک اعلام شده در تاریخهای 23 شهریور ماه و 24 شهریور ماه به واحد آموزش مراجعه نمایند .