• 11:38
 • |
 • جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهموفقیت چشمگیر دانشجویان دانشکده محیط زیست در آزمون کارشناسی ارشد

موفقیت چشمگیر دانشجویان دانشکده محیط زیست در آزمون کارشناسی ارشد

86 نفر از دانشجویان دانشکده محیط زیست موفق به قبولی در مقطع کارشناسی ارشد شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشکد محیط زیست، 86 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده محیط زیست در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1397 قبول شدند.

از این تعداد 60 نفر در دانشگاه های دولتی و 26 نفر در دانشگاه های غیر دولتی (پیام نور – غیرانتفاعی) پذیرفته شده اند که به تفکیک در جدول ذیل مشخص شده اند.