• 09:38
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهدر دانشگاه محیط زیست برگزار شد: دومین و سومین دوره آموزشی " توانمند سازی ادارات کل
 دومین و سومین دوره آموزشی " توانمند سازی ادارات کل در تهیه موجودی انتشار گازهای گلخانه ای" با حضور کارشناسان محیط زیست در دانشگاه محیط زیست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محیط زیست، دومین دوره آموزشی " توانمند سازی ادارات کل در تهیه موجودی انتشار گازهای گلخانه ای" ویژه گروه کشاورزی و مدیریت پسماند و سومین دوره آموزشی ویژه گروه انرژی و فرایندهای صنعتی توسط دفتر طرح ملی تغییر آب و هوای سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری برنامه عمران ملل متحد و دانشگاه محیط زیست برگزار گردید.
AWT IMAGE
 این دوره با هدف توانمند سازی ادارات کل محیط زیست در محاسبه موجودی انتشار استانی و اجرای مفاد آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو  برگزار شد.
AWT IMAGE
در دومین جلسه این دوره آموزشی پس از مراسم افتتاحیه توسط دکتر ناصری رییس طرح ملی تغییر آب و هوا در بخش اول مدرس دوره مهندس دهقان مروری بر نحوه محاسبه موجودی انتشار در بخش کشاورزی و ارائه نتایج محاسبات از ادارات کل منتخب و در بخش دوم آقای دکتر صفا در خصوص ارائه نتایج محاسبات گروه مدیریت پسماند از ادارات کل منتخب و بررسی محاسبات و رفع اشکال و تمرین کلاسی پرداختند.
AWT IMAGE
در سومین جلسه آموزشی  پس از مراسم افتتاحیه توسط مهندس احدی معاون طرح ملی تغییر آب و هوا در بخش اول مهندس اشراقی در خصوص ارائه نتایج محاسبات گروه انرژی از ادارات کل منتخب و مروری بر نحوه محاسبات موجودی انتشار در بخش انرژی و در بخش دوم مهندس احدی در خصوص ارائه نتایج محاسبات گروه فرایندهای صنعتی از ادارات کل منتخب توضیحات لازم را داده و سپس به رفع اشکالات و تمرین کلاسی پرداختند.
لازم به ذکر است در صورت طراحی نرم افزار چهارمین جلسه این دوره در خصوص آموزش نرم افزار و سیستم مدیریت اطلاعات انتشار گازهای گلخانه ای در بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد.