• 22:37
 • |
 • یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهاطلاعیه تغذیه
اطلاعیه تغذیه

برنامه غذایی ۹۷/۷/۷ الی ۹۷/۷/۳۰ دانشکده محیط زیست بر روی سامانه تغذیه قابل مشاهده است. همکاران محترم  جهت ایجاد شناسه کاربری تغذیه یک قطعه عکس اسکن شده را به آقای مهندس قربانی تحویل دهند.

لازم به ذکر است رزرو غذا فقط از طریق اتوماسیون تغذیه صورت می گیرد و آمار ۴۸ ساعت قبل از هر وعده غذا بسته می شود.

 امور دانشجویی فرهنگی