• 10:44
 • |
 • سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهمهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 97/98
مهلت ثبت درخواست مهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 97/98

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه، مهلت ثبت درخواست مهمان نیمسال اول سال تحصیلی 97/98 در سامانه آموزشی دانشگاه (هم آوا) از تاریخ 97/6/31 لغایت 97/7/6 است.