• 04:27
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهاطلاعیه انتخاب واحد
اطلاعیه انتخاب واحد

بر اساس اعلام امور آموزش دانشکده محیط زیست، کلیه دانشجویان وزارت علوم می توانند جهت انتخاب واحد دروس ارائه شده جدید روز شنبه مورخ 97/6/31 از طریق سامانه آموزشی سما اقدام نمایند. 

لازم به ذکر است که تاریخ تعیین شده قابل تمدید نیست.