• 03:22
 • |
 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشتاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه
تاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه محیط زیست اعلام شد.
امور آموزش دانشگاه محیط زیست، تاریخ شروع کلاس های درسی دانشگاه محیط زیست اعلام شد.
بنا براین گزارش: 

شروع کلاس های دانشجویان سراسری پانزده شهریور ( 15 / 6 / 93)

شروع کلاس های دانشجویان علمی-کاربردی اول مهر ( 1 / 7 / 93)