• 03:51
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشمدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد 93
مدارک‌ لازم ثبت‌نامی‌ دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد 93 دانشگاه محیط زیست اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی، امور آموزش دانشگاه محیط زیست با اعلام اینکه زمان ثبت نام یکشنبه 9 و دوشنه 10 شهریور ماه خواهد بود، مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد 93 را به شرح ذیل اعلام کرد:
 
1- اصل‌ و دو برگ‌ تصویر مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس‌) مورد تایید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌
2 – اصل‌ شناسنامه‌ و کارت ملی و دو سری‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.
3 – شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.
4 –  مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 2 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ یک‌ آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال 1393 مشخص‌ کند (برای‌ برادران‌).
5- اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه‌ یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ کارشناسی‌ (لیسانس‌) برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ مفاد آیین‌نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی مصوب 5 / 2 / 1390  وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ با امتیاز‌ رتبه‌ اول‌ پذیرفته‌ شده‌اند.
6- اصل مدرک ایثارگری، شاهد و ..... و یک سری کپی از آن
7-حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت
8-معرفی نامه رسمی از نهاد مربوطه (مخصوص بورسیه ها و سهمیه ها )
9- کلیه پذیرفته شدگان اعم از روزانه و شبانه موظفند فیش واریزی به مبلغ 000 / 600 ریال بابت هزینه خدمات آموزشی – فرهنگی به شماره حساب 2170619003006 نزد بانک ملی شعبه استاندارد کرج به نام آموزشکده محیط زیست ارائه نمایند.
10- پذیرفته شدگان شبانه(نوبت دوم) موظفند علاوه بر واریز مبلغ خدمات آموزشی- فرهنگی طی فیش جداگانه ای مبلغ 000 / 000 / 12 ریال بابت پیش قسط شهریه به شماره حساب  2170619003006 نزد بانک ملی شعبه استاندارد کرج به نام آموزشکده محیط زیست ارائه نمایند.
 
*(در صورت عدم ارائه فیش های واریزی از ثبت نام پذیرفته شدگان جلوگیری به عمل خواهد آمد)