• 03:52
 • |
 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدههمکاری عضو هیات علمی دانشکده در نگارش کتاب تازه انتشارات معتبر Springer
همکاری عضو هیات علمی دانشکده در  نگارش کتاب تازه انتشارات معتبر Springer

کتاب «کاربردهای فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب آشامیدنی» با همکاری دکتر شهریار جعفری نژاد عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست در انتشارات Springer منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده محیط زیست، کتابی با عنوان "Applications of Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Drinking Water Treatment" با همکاری دکتر شهریار جعفری نژاد عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست و پسا (فوق) دکتری مهندسی از دانشگاه کالیفرنیا ارواین امریکا در معتبرترین و معروفترین انتشارات دنیا "Springer" در سال 2018 به چاپ رسید.
 
دکتر شهریار جعفری نژاد

ترجمه فارسی عنوان این کتاب "کاربردهای فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه آب آشامیدنی" بوده که در زمینه تصفیه آب و فرآیندهای پیشرفته می باشد. این کتاب در پانزده فصل تنظیم شده و تعداد صفحات آن 429 صفحه است.

دکتر جعفری نژاد فصل دوازدهم این کتاب با عنوان "Cost-Effective Catalytic Materials for AOP Treatment Units" را به رشته تحریر درآورده است که در زمینه مواد کاتالیستی مقرون به صرفه برای واحدهای تصفیه با فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته است.

قیمت این کتاب 249.99 یورو بوده و در کل دنیا توزیع می گردد. لینک های اینترنتی مربوط به کتاب در سایت انتشارات " Springer " به شرح زیر می باشند:
 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-76882-3
https://www.springer.com/gp/book/9783319768816?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3.EPR653.About_eBook#otherversion=9783319768823
مشخصات کلی کتاب شناسی:
 
Title: Applications of Advanced Oxidation Processes (AOPs) in Drinking Water Treatment
Publisher: Elsevier
Copyright Information Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019
Print ISBN 978-3-319-76881-6 
Online ISBN 978-3-319-76882-3
Series Print ISSN 1867-979X
Series Online ISSN 1616-864X
Pages: 429

گفتنی است که دکتر جعفری نژاد در سال 2016 کتابی با عنوان "Petroleum Waste Treatment and Pollution Control" در انتشارات "Elsevier" با "Imprint: Butterworth-Heinemann" در امریکا به چاپ رسانده بود.