• 03:37
 • |
 • چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97/98
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97/98

امور آموزش دانشکده محیط زیست تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97/98 ویژه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین تقویم آموزشی نیمسال اول، دوم و تابستانه سال تحصیلی 97/98  دانشجویان علمی کاربردی را اعلام کرد.

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود با دقت در تاریخ های مذکور نسبت به فعالیت های آموزشی خود اقدام نمایند.