• 21:44
 • |
 • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
فناوری و محیط زیستبهره گیری از فناوری روز برای حفاظت از محیط زیست ضروری است
بهره گیری از فناوری روز برای حفاظت از محیط زیست ضروری است

بهره گیری از فناوری های روز برای پایش و نظارت مستمر و اصلاح فرایند بازرسی در عرصه های تحت پوشش این سازمان ضروی است.

رحمان وهاب زاده روز جمعه در هفتمین همایش واحدهای بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست کشور در قزوین افزود: وظیفه شرعی، اخلاقی و ذاتی حکم می کند که همگان از سرمایه های ملی و انفال حفظ و حراست کنند.

وی با یادآوری ضعف مدیریت منابع آبی و حقابه زیستی تالابها درسال های گذشته اظهار کرد: اگر در گذشته منابع   آبی کشور درست مدیریت می شد وضعیت کنونی بهترمی بود، بنابراین یکی از اهداف این همایش گوشزد کردن   مسئولیت اصلی نظارت و پایش و ارزیابی عملکرد مدیران است.

وی استان قزوین را یکی از استانهای پیشرو در مسایل محیط زیستی دانست و گفت: این استان در مدیریت منابع   آبی و پایشهای مستمر در آلاینده ها برنامه های خاصی دارد و بایستی از تجارب آن استفاده شود. 


وهاب زاده اظهارکرد: هفتمین همایش سراسری بازرسی ارزیابی و عملکرد وپاسخگویی به شکایات با هدف توسعه نظام پیشگیری از انحراف، تعامل، هم اندیشی،هم گرایی وهم افزایی بازرسان اجرایی برگزارمی شود .

این همایش با شعار محیط زیست پاک برای همه به مدت سه روز در قزوین ادامه دارد.